Welkom op de website van de Compensatieregeling trekkingsrecht persoonsgebonden budget (pgb).

Let op, de indieningstermijn voor de regeling is gesloten.

Het Klantcontactcentrum van deze regeling is bereikbaar tot 15 september 2017. Daarna kunt u met uw vragen terecht bij de Rijksoverheid. U kunt dan op werkdagen tussen 8.00-20.00 bellen naar telefoonnummer 1400.

Wat is de Compensatieregeling trekkingsrecht pgb?

In 2015 is de betaling van het pgb veranderd: budgethouders ontvingen niet langer geld op hun rekening. Als gevolg van deze verandering zijn in 2015 zorgverleners niet altijd op tijd betaald. Door de problemen is hinder, stress en ongemak ontstaan bij budgethouders en hun zorgaanbieders. Een deel van hen heeft bovendien extra en soms aanzienlijke kosten moeten maken en dus materieel nadeel ondervonden. Voor hen is de Compensatieregeling trekkingsrecht pgb, kortweg de compensatieregeling, in het leven geroepen.

Aan de vaststelling van de regeling is een periode van voorbereiding vooraf gegaan. In die periode heeft het ministerie van VWS meerdere uitvoeringsscenario’s onderzocht. In juni 2016 is besloten tot uitvoering van een maatwerkvergoeding, bedoeld voor budgethouders en zorgverleners die aanzienlijke kosten hebben gemaakt als gevolg van minimaal één vertraagde betaling door de SVB. Na een Europese aanbesteding is eind 2016 de uitvoering ter hand genomen en de regeling op 15 februari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Bent u budgethouder of pgb-zorgverlener en hebt u tussen 1 februari 2015 en 31 december 2015 aanzienlijke extra kosten gemaakt als gevolg van minimaal één vertraagde betaling door de SVB in 2015? Dan kunt u op grond van deze nieuwe regeling onder bepaalde voorwaarden compensatie voor deze kosten ontvangen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen vanaf 1 maart 2017 en uiterlijk op 31 mei 2017.

Via de hoofdrubrieken "Ik ben budgethouder" en "Ik ben zorgverlener" vindt u alle informatie met betrekking tot de regeling.