Persoonsgegevens die u opgeeft op compensatieregelingpgb.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op compensatieregelingpgb.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een aanvraag indienen of contact opnemen met het Klantcontactcentrum? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens  compensatieregelingpgb.nl gebruikt en waarvoor.

Compensatieregelingpgb.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een aanvraag in te dienen? Dan gebruikt  compensatieregelingpgb.nl uw gegevens alleen om met u te communiceren over de aanvraag, en dus niet voor andere doeleinden.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Compensatieregelingpgb.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Zie ook

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Verantwoordelijk,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport